۰۲ | یه فنجان چای با بهترین خودت بنوش مامان! اونو بیشتر بشناس!

ABOUT THIS EPISODE

اجازه بده تو رو با بهترین خودت آشنا کنم‌ مامان...اون‌همین الان سر یه میز باهات نشسته... دقیقا روبروت...بهت خیره شده و شما میخواین با هم چای بنوشید و گپ بزنید تا اونو بیشتر بشناسی و تفسیرش کنی... وقتی نمیدونی میخوای به چه کسی تبدیل بشی و بهترین خودت در آینده کیه؟ پس چجوری میتونی به اون تبدیل بشی؟ در واقع ما میخوایم یه چشم انداز برای زندگیمون تعریف کنیم که مرحله اول از سیستم ۶ مرحله ای ما هست که قصد داریم باهاش یه برنامه رشد شخصی برای خودمون تبیین کنیم و در مسیر رویاها و اهدافمون زندگی کنیم. و در آخر، با هم یاد میگیریم که چطور نامه برای آینده خودمون بنویسیم که بهمون کمک میکنه چشم انداز و اهداف خودمون رو در طول مسیر زندگی یه خودمون یادآوری کنیم. پس بیاید با هم گوش کنیم... چطور با من ارتباط برقرار کنی؟! از طریق وبسایت مامانست www mamanestco.com و همینطور اینستاگرام مامانست به آدرس @mamanestofficial بهترین خودت باش مامان!

In-Stream Audio Search

NEW

Search across all episodes within this podcast

Episodes (28)